สินเชื่อ “SPEEDY LOAN” ธนาคาร SCB ให้ยืม 30,000 เพื่อใช้หมุนเวียน

อบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เปิดให้ลงทะเบียน กู้ยืมเงินได้แล้ว 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน ทุกคนสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สมัครผ่านมีเงินใช้แน่นอน เอกสารการสมัครก็ใช้เพียง สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใครที่สนใจ ไปสมัครกันได้เลย

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เปิดให้ลงทะเบียน กู้ยืมเงินได้แล้ว 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน ทุกคนสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สมัครผ่านมีเงินใช้แน่นอน เอกสารการสมัครก็ใช้เพียง สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใครที่สนใจ ไปสมัครกันได้เลย

สมัคร Speedy Loan/Speedy Cash ผ่านแอป SCB EASY ง่ายๆ

ข้อดีและจุดเด่นสินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN

-สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

-ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 72 เดือน

-หากได้รับอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้ทันที

-ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน

-คิดอัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้นลดดอก

-อนุมัติสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

วงเงินให้กู้ยืม

-เงินกู้ 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน

-เงินกู้ 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน

-เงินกู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan Top Up

คุณสมบัติผู้กู้เงิน

-เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

-รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำที่บรรจุเป็นพนักงานแล้ว

-รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน หรือเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจ

-มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

-ใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือบัตรข้าราชการ ที่มีเลขที่ประจำตัว และรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

-ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และใบแจ้งยอดเงินฝาก 3 เดือน สำหรับ พนักงานประจำ

-ใช้สำเนา หนังสือการจดทะเบียน ห้าง-หุ้น-ส่วน กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก 6 เดือน สำหรับ เจ้าของกิจการ

-สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝาก ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า หลังอนุมัติสินเชื่อ

ใครที่กำลังสนใจ สามารถขอกู้ยืมเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ข้อมูลจาก ธนาคารไทยพาณิชย์

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *