มาก่อนได้ก่อน สินเชื่อ SCB เปิดลงทะเบียน ช่วยเหลือเเล้ว อนุมัติคนละ 3 หมื่น

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อด่วน สมัครสินเชื่อเงินสดง่าย ไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บาท

มีวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่สะดวก ให้เราดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระรายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน
– คำนวณอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดพืชและลดดอกไม้ – ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อด่วน อนุมัติเร็ว – อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท – ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด่วน
-สินเชื่อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบาย เพียง 2,700 บาท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุระหว่าง 20-60

2.มีรายได้ขั้นต่ำ – 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน – เจ้าของกิจการ 15,000 บาท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร – เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

–สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาสลิปเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ) – สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

-สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันยายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและยาวนานที่สุดคือ 72 เดือน -มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ห

รือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *