สินเชื่อกสิกรไทย รอผลไม่เกิน 30นาที – สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย

อนุมัติไว..ได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น. ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน ผ่าน K PLUS วอร์ซัน ล่าสุด กู้เงินถูกกฎหมาย รู้ผลอนุมัติว ได้เงินก้อนไปใช้กันที

“สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan: กู้เงินด่วน เงินก้อนทันใจ กู้ง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที”

รายละเอียดการสมัคร

–อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย

–ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

–ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

–มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

–มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

–ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

หมายเหตุ:

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

•ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อง่ายๆ ผ่าน K PLUS กู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ต้องใช้เอกสาร*

•ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้ แค่แนบสลิปเงินเดือนเพิ่ม

สมัครผ่านสาขา และช่องทางอื่น

เอกสารแสดงตัวตน

–สำเนาบัตรประชาชน หรือ

–สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ:

1.ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

3.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS อนุมัติง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย:

สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอป K PLUS จะต้องดาวน์โหลดแอป K PLUS และเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings ก่อน จึงจะสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS ได้

warning คำเตือน!

ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *