ธนาคารกรุงเทพ ให้กู้วงเงิน 50,000 บาท ผ่อน 1,400 บาทต่อเดือน ทุกอาชีพ

ที่ใครหลายคนอาจประสบกับปัญหา ด้านการเงิน และ ในวันนี้ ธนาคารกรุงเทพ ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ภายใต้ชื่อสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้ อเนกประสงค์ ที่จะมาเติมเต็มช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินไปปรับสภาพคล่อง โดยหากยืมเงินที่ 15,000 บาทเลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 500 บาท หากยืม 50,000 บาท ผ่อนคืน 60 เดือนเพียงเดือนละ 1,400 บาท แต่ถ้ากู้ที่ 150,000 บาท ต่อเดือนที่ต้องจ่าย 4,000 บาท เท่านั้น ผ่อนสบายๆ โดยที่ไม่ต้องค้ำประกันใดๆเลย

วงเงิน เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ และ รับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ผ่อนชำระสบาย สูงสุด 60 เดือน

ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือก ระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และ ชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กัน ทุกเดือน

สะดวกง่าย สบาย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

โปรโมชั่นเด่น บูธธนาคารกรุงเทพ งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 1 – MoneyExpo

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ วงเงินกู้

ค่าธรรมเนียม การชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

สมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงิน สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เข้าบัญชี

ช่องทางที่สามารถชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ จากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มี กับธนาคารกรุงเทพ

ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือ เช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

วงเงิน บาท ไม่เกิน 30,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%

วงเงิน บาท 30,001 – 100,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%

วงเงิน บาท 100,001 – 200,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%

วงเงิน บาท 200,001 – 300,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%

วงเงิน บาท 300,001 – 1,000,000 อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%

ค่าเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 ส.ค 2563 เท่ากับ 28% ต่อปี

เพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค 2563 เป็นต้นไป เท่ากับ 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย ที่ผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย 2564 เป็นต้นไป

ในการเรียกเก็บ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ข้างต้น มีระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

บริการรับเงินด่วน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ – YouTube

คุณสมบัติผู้กู้

จำกัดผู้มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือน กับ ธนาคารกรุงเทพ และ ทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น

ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ โทร บัวหลวงโฟน 1333.

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *