เติมเต็มทุกการใช้จ่าย สินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ ให้ยืม 1,500,000 บ.

ในส่วนของสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าประเทศเทยของเรากำลังกลับมาเข้าสูสภาวะที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำดับหลังจากสถานการณ์ต่างๆได้ก้าวผ่านพ้นไป ซึ่งแน่นอนว่าในสิ่งต่างที่ผ่านมาจากปลายปี 2019 ทำให้หลายคนหลายๆอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ข้านราชการ ลูกจ้างประจำต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้า

ซึ่งแน่นอนอนว่า อีกหนึ่งส่วนมที่หลายๆคนได้รับผลกระบทบมากที่ สุดนั้นคือ การเงิน หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายในกิจการและอาชียต่างได้รับผลกรทบกันทั้งสิ้น โดยตอนนี้เราได้ก้าวพ้นสถานการณ์ต่างมาได้แล้ว และกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่งสำคัญ สำหรับในช่วงเวลาที่่ดีในตอนนี้เพื่อเตรียมการรับมือกัยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและเริ่มลงทุนใหม่ สำหรับคนที่มองหาสินเชื่อดีๆสักก้อน ตรงนี้ดีแน่นอนกับสินเชื่อ สินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สินเชื่อดีๆจาก ธนาคารกรุงเทพ

วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที

ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
ชำระเพิ่มเติมด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือ https://www.bangkokbank.com

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *