ธนาคารกรุงไทย ช่วยคนไม่มีเงิน 5 0,000 บาท ให้ผ่านง่าย ผ่อนหลักร้อย นาน 84 เดือน

“กรุงไทยใจดี” เเละ “กรุงไทยสมาร์ทมันนี่” สำหรับพนักงานเอกชน รายละเอียดการสมัคร ข้าราชการเเละผู้ประกอบการเอกชนของรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง และอย่างที่ทราบกันดีว่า หน่วยงานของรัฐไม่นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง ซึ่งโดยล่าสุด ธนาคารกุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้เปิดโครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืม วงเงิน 100,000 บาท และยังสามารถ สมัครผ่านได้ที่ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไวภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องมีคนค้ำ มีอะไรบ้าง?

รายละเอียด และ เงื่อนไข สินเชื่อ

วงเงินหมุนเวียนสำรอง พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท (ทุกคนจะได้วงเงินไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กันเครดิตและฐานของเงินเดือน

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกสาร

ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไว 5 นาที

ระยะเวลา ให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโยอัตโนมัติ)

ยืม 100,000 บาท ผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด 84 เดือน หรือผ่อน เพียง 1,653 บาทต่อเดือน

หากยืม 50,000 บาท ชำระคืน 84 เดือน หรือ ผ่อนเพียง 826 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นลูกค้าธนาคาร และมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

จะต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai Next หรือ Krungthai Connext แล้วเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15-24% (คิดดอกเบี้ยดอกที่ใช้วงเงิน)

ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปี โดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชำระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

เงื่อนไขค่าบริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับ อนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท และ อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดไว้

ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนั้ดชำระหนี้

ข้อควรระวัง ต้องชำระหนี้ ให้กับธนาคารตามจำนวน และ ตรงตามรอบที่กำหนดไว้

กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ระไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี

มีค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อ ปี

อัตราดอกเบี้ย คิดคำนวณตั่งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

สำหรับท่านใด ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-111-1111

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *