กรุงศรี เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ แจ้งเขื่อนไข ให้ยืม 5 0,000 อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวผลิตภัฑณ์ใหม่ เป็นสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ช.ม และ ยัง สามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน KMA ที่ สะดวกสบาย ง่ายสุดๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา และ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น เพียง 9.99% ต่อปี สามารถรู้ผลอนุมัติไว ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และ ถ้าหากอนุมัติก็ยังสามารถเบิกจ่ายผ่านแอปกรุงศรี และ ยังสามารถกู้ยืมได้ทุกอาชีพอีกด้วย สินเชื่อนี้มีชื่อว่า สินเชื่อ Krungsri IFIN

คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อ Krungsri IFIN

พนักงานประจำที่มีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มี อายุ 20-59 ปี

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

อายุการทำงาน,กิจการ นับตั่งแต่วันจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารการสมัคร สินเชื่อ Krungsri IFIN

พนักงาน ที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อของผู้กู้ ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า(เฉพาะผู้สมัคร ที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ)

หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง อายุงาน สลีปเงินเดือนล่าสุด

เจ้ากิจการ

สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ใบทะเบียนการค้า(กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะ ผู้กู้ ที่ขอรับ)

เงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทันที ที่สินเชื่อได้อนุมัติ

สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri IFIN ผ่านแอปพลิเคชั่น KMA

1.เลือกสมัครสินเชื่อ กดเมนู สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri iFin

2.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวระบบแอปพลิเคชัน KMA จะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้ตรวจสอบ และ ยืนยันความถูกต้อง

3.ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน KMA บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินกู้

4.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและรายละเอียดสินเชื่อที่ต้องการ ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ในระบบ

5.ใส่รหัส OTP กดยอมรับเงื่อนไขการสมัครใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความเพื่อเป็นการยืนยัน ระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ นำส่งใบสมัครสำเร็จ

6.หลังจากนำส่งใบสมัครสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับ และ ส่งใบสมัครให้เซ็นชื่อ

7.สามารถติดตามสถานะการสมัครขอสินเชื่อได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น KMA

ท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร Krungsri ทุกสาขาทั่วปะเทศ

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *