สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลพร้อมใช้ แจ้งเงื่อนไข ให้ยืม 100,000 บาท อนุมัติง่าย ไม่ต้องค้ำ ทุกอาชีพ

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย อีกช่องทางตัวเลือกในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงินในวันนี้ เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง โดยหากยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กันผู้ที่ประสบกับปัญหาด้านการเงิน ที่ต้องการ กู้เงิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด หนักของโควิท 19 ที่ทุกคน ยังตกอยู่ในภาวะที่ยำแย่ เป็นระยะเวลานาน และ อย่างที่ทราบกันดีว่า หน่วยงานของรัฐไม่นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง ซึ่งโดยล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้เปิดโครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดี เงินให้กู้ยืม อนุมัติวงเงิน 100,000 บาท ต่อราย และ ยังสามารถ สมัครผ่านได้ที่ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไวภายใน 5 นาที โดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำอีกด้วย

จุดเด่น

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไว 5 นาที

ระยะเวลา ให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีอัตโนมัติ)

คุณสมบัติ

จำกัดผู้มีสัญชาติไทย

เป็นลูกค้าธนาคาร และ มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ท่านจะต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai Next หรือ Krungthai Connext แล้วเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15-24% (คิดดอกเบี้ยดอกที่ใช้วงเงิน )

ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปี โดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชำระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

เงื่อนไขค่าบริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับ อนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท และ อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดไว้

ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนั้ดชำระหนี้

ข้อควรระวัง ต้องชำระหนี้ ให้กับธนาคารตามจำนวน และ ตรงตามรอบที่กำหนดไว้

กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ระไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี

มีค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อ ปี

อัตราดอกเบี้ย คิดคำนวณตั่งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-111-1111

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *