สินเชื่อ “กรุงไทยใจป้ำ” เงินเดือน ขั้นต่ำ สมัครได้ ผ่อนเริ่มต้น หมื่นละ 10 บาท ไม่ต้อง ค้ำประกัน.

บริการ สินเชื่อเงินกู้ จาก ธนาคารกรุงไทย สำหรับ “สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ” มีวงเงินกู้ยืม เริ่มตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงมีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน พร้อมทั้งยังคิดอัตราดอกเบี้ยถูก กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี และ กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี เท่านั้น เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ ตัวใหม่ จากทาง ธนาคารกรุงไทย ที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งกู้เงินถูกกฏหมาย สมัครได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ผ่านทาง แอป Krungthai NEXT ประหยัดเวลาในการเดินทาง ท่านที่สวงเงินนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างได้เลยครับ…

กู้เงินด่วน กู้เงินออนไลน์กับสินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ อนุมัติเร็ว วงเงินสูง | ธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดสินเชื่อ”กรุงไทยใจป้ำ”

วงเงินให้กู้

–กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

–กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

กรณีผิดนัดชําระหนี้ ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน

กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

–ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

กู้เงินด่วน กู้เงินออนไลน์กับสินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ อนุมัติเร็ว วงเงินสูง | ธนาคารกรุงไทย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

2.Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

สามารถดูรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

ข้อมูลจาก:กรุงไทย

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *