ผ่านแล้ว รับเลย 200,000 สมัครง่าย สินเชื่อ เพื่อ พ่อค้า และ แม่ค้า ให้ยืม 200,000 กู้ง่าย ได้จริง ไทยเครดิต

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ คนค้าขาย พ่อค้าแม่ค้า ที่มีความต้องการในด้านของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อมาเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการร้านค้าของตนเองในภาวะเศษรฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (จำกัด) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย จึงได้เปิดให้บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม นาโนและไมโครเครดิต คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว โดยมีวงเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุดที่ 200,000 บาท อ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมกันต่อด้านล่างเลยครับ.

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

รายละเอียดสินเชื่อ

จุดเด่นที่น่าสนใจของสินเชื่อ

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

กู้ยืมเงิน ได้สูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทยเท่านั้น

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ:รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดทำการทุกวันเวลา 08.00-22.00 น. หรือ โทร.02 697 5454

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *