กดรับสิทธิ์ “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออมสิน ยืมได้รายละ 1 แสน

“สินเชื่ออิ่มใจ” จากธนาคารออมสิน และเปิดให้กู้ยืมเงินผ่านแอป MyMo เท่านั้น ที่สำคัญจะต้องอัปเดตแอป MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 เท่านั้น ถึงจะขอสินเชื่อได้ แต่ในระบบ iOS ทางธนาคารนั้นอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงเมนูสินเชื่อ บนระบบปฏิบัติการ iOS และสำหรับใครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ทางธนาคารจะยังรักษาสิทธิให้ และจะเปิดเมนูให้สมัครในเร็ว ๆ นี้ ไปดูรายละเอียดสินเชื่อได้เลย

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 100,000 สินเชื่ออิ่มใจ รู้ผลภายใน 5 วัน เช็กเลย

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อ ธุรกิจห้องแถว แยกตามรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบ 1 ประกอบด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านที่มีลักษณะคล้ายกัน

รูปแบบ 2 ประกอบด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น ภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์

วงเงินรวมโครงการ

จำนวนเงิน 2,000 ล้าน

หลักประกันการขอเงินกู้

ไม่มีหลักประกันในก่ขอกู้เงิน

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม ในการให้บริการ การขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนด

คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้ออมสิน

ผู้กู้เงินเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย

จะต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย ที่มีผู้กู้ พร้อมกับสถานประกอบการ

ออมสิน ให้คนใช้แอปฯ MyMo รายใหม่ ยื่นกู้ฉุกเฉินได้ 6 มิ.ย. ถ้ากู้ไม่ผ่านทำยังไงมีคำแนะนำ

ผู้กู้มีที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบการ ที่แน่นอน ตรวจสอบได้

ผู้กู้เงินจะต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือผู้บริหาร ของธนาคารออมสิน

เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้กู้มีบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน

ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ ผู้ประกอบการรถ Food Truck ที่ไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่แผงลอย หรือรถเข็น

ผู้ที่สนใจ

สามารถขอสินเชื่ออิ่มใจ ได้ผ่านแอป MyMo ได้แล้ววันนี้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *