ใครไม่ให้เราให้ ธนาคารไทยเครดิต สินเชื่อกู้ง่าย 5,000 – 200,000 บาท ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ทุกอาชีพ

ธนาคารไทยเครดิต เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุน พ่อค้า แม่ค้า sinvผู้ประกอบการรายย่อย ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ในชื่อ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” ให้ขอเงินกู้ได้สูงสุดถึง 200,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าได้กู้เงินได้ง่ายๆ และอย่างปลอดภัยจากหนี้นอกระบบ ใครที่ต้องการยืมเงินสินเชื่อไปดู้รายละเอียดกันได้เลย

จุดเด่นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต

ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เป็นสินเชื่อรูปแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินและต่ออายุในทุกปี

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น และลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ

บมจ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ให้บริการ สินเชื่อSME สินเชื่อธุรกิจ เงินกู้ เงินฝาก กู้เงิน

คุณสมบัติผู้สมัครขอเงินกู้

เป็นบุคคลธรรมดา

มีสัญชาติไทย

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ที่เป็นที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ต้องมีไม่เกิน 60 ปี

ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้

ที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการขอกู้เงิน

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้

สำเนา ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้

บมจ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ให้บริการ สินเชื่อSME สินเชื่อธุรกิจ เงินกู้ เงินฝาก กู้เงิน

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หากมี

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล หากมี

เอกสารสถานภาพสมรส หากมี

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อโอนเงินเข้า หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ

สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หากมี

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

ผู้ที่สนใจ

สามารถขอสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต ได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา หรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 02 697 5454

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *