ทีทีบี เปิดให้กู้เงินได้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ได้ทุกอาชีพ อนุมัติง่าย

วันนี้เรามีข่าวสารจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี (TMB) ซึ่งเป็นชื่อเดิม ตอนนี้ได้เปลื่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็น “ttb” (ทีทีบี) ซึ่งเป็นชื่อย่อของชื่อธนาคารใหม่ว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยทางธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้ที่กำหนดระยะเวลา Term Loan เป็นเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค โดยสินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน มีวงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ฟรีค่าธรรมเนียบ มีระยะเวลาผ่อนชำระการคืนเงินกู้สูงสุด 60 เดือน ท่านสามารถสมัครลงทะเบียนด้านล่าง
รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีทีบี แคชทูโก

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่เดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ ทีทีบี แคชทูโก

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่เดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สูงสุด 1,500,000 บาท

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาชำระ

เวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19 – 25 % ต่อปี

พนักงานประจำ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14 – 25 % ต่อปี

หลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา Call Center โทร 1558

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *