สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดืนแค่ 8,000 ก็สมัครได้ อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

สำหรับท่านที่เงินเดือนไม่ถึง 1 หมื่นบาทแต่ต้องการเงินด่วน วันนี้มาดู สินเชื่อบุคคลจากพรอมิส ที่อนุมัติวงเงินสูง รับเงินไม่เกิน 1-5 วันทำการ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เงินเดือนน้อยก็สมัครได้ ท่านที่สนใจ สินเชื่อกู้ง่าย promise เงินเดือน 8000 บาทก็สมัครได้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้…

สินเชื่อกู้ง่าย promise เงินเดือน แค่ 8,000 บาทก็สมัครได้

สินเชื่อบุคคลพรอมิส สินเชื่อสมัครง่าย ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ มาพร้อมวงเงินสูง 300,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียม อัตราต่ำสุด 24% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อ(ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี) และที่พิเศษสุดคือ เงินเดือน 8,000 บาท ก็สมัครได้แล้ว

จุดเด่นสินเชื่อ promise

กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ใช้บัตรประชาชนตัวจริง สมุดบัญชีธนาคาร

หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงไม่เกิน 60 วัน

สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี

อายุงานน้อยก็สมัครได้

อนุมัติไวใน 1-5 วันทำการ

โอนเงินสดทุกวัน ไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์

ข้อควรทราบสำหรับสินเชื่อพรอมิส

วงเงินกู้เงินได้เท่าไหร่? : สำหรับวงเงินสินเชื่อ หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทจะทำการกู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้หากมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ คือไม่เกิน 300,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-64 ปี

ผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 8,000 บาทขึ้นไป ( โดยยื่นหลักฐานประกอบ ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่มีอายุไม่เกิน 60 วัน)

ผู้สมัครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และ พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้คืนในแต่ละงวด

ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย อาศัยหรือสถานที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการเท่านั้น

ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับลูกค้าใหม่ที่กำลังมองหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15.00% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปี โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00% ต่อปี

* อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกัน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *